Kernefortællingen om Grønland handler om forholdet mellem naturen og mennesket. De centrale begreber i nationbrandet er ’Powerful & Pioneering’ – naturens kraftfuldhed og menneskenes pionerånd og sammenhængen mellem de to.

 

Pioneering header

 

Hvorfor er det vigtigt at have et nationbrand?

Et nationbrand er en kernefortælling om et land – om landets værdier, karakteristika og kultur. Fortællingen kan og skal ikke favne alt, hvad landet står for i detaljen, men fokusere på den kernefortælling, som man ønsker, at landet skal være kendt for. Det er altså et redskab til at positionere sig og skille sig ud fra andre konkurrerende destinationer.

Et vigtigt element for at opnå et stærkt nationbrand og et positivt image er, at brandet er accepteret og har opbakning internt i landet. Jo flere, der støtter op om nationbrandet i deres kommunikation og markedsføring – dvs. fortæller den samme kernefortælling om landet – desto større gennemslagskraft og genkendelighed medfører det.

 

The Pioneering Nation – Grønlands nationale brand

Arbejdet med at skabe et nationbrand for Grønland har haft fokus på at finde relevante fællesnævnere, der findes over tid og på tværs af naturens og regionernes forskellighed.

Kernefortællingen i Grønlands brand – The Pioneering Nation – handler om forholdet mellem naturen og mennesket. De centrale begreber i nationbrandet er ’Powerful & Pioneering’ – naturens kraftfuldhed og menneskenes pionerånd og sammenhængen mellem de to.

Samspillet mellem kernebegreberne Powerful & Pioneering er centralt: Den kraftfulde natur har gjort det nødvendigt at være pionere for at kunne overleve og udvikle samfundet. Ligeledes er det netop det utæmmelige og vilde i naturen, som har tiltrukket mange af de pionerer, der har været fascineret af Grønland gennem tiden – og stadig er det i dag.

Læs mere om branduniverset i vores Branding-toolkit.

 

Pioneering Nation video - Vimeo download-01     Pioneering Nation branding toolkit downloadai-01     Pioneering Nation powerpoint skabelon-01

 

Hvordan kommer brandet til udtryk?

Nedenfor er der knyttet nogle uddybende værdiord til kerneværdierne Powerful & Pioneering –  De budskaber, vi laver – til f.eks. en annonce eller en reklamefilm, tager udgangspunkt i disse værdier.

branding 

Se konkrete eksempler på, hvordan vi formidler værdiordene og The Pioneering Nation-brandet via billeder og statements på Greenland.com her eller via levende billeder i videoen “Greenland – Be a Pioneer” nedenfor. En tredje måde at iscenesætte brandet på, er via et kreativt koncept som The Big Arctic Five. Se hvordan, ved at klikke her.

Vi har ligeledes lavet en Grønlands-præsentation (powerpoint), som du kan anvende og tilpasse, så det passer til og iscenesætter dit produkt indenfor Pioneering Nation-rammen.